صفحه ورودي صفحه ورودي درباره ما درباره ما تماس تماس با ما نقشه سايت نقشه سايت
 
 

به وب سایت انجمن چاپ دیجیتال ایران خوش آمدید.         صدور مجوز چاپ دیجیتال از طریق وزارت ارشاد آغاز شد.        انجمن چاپ دیجیتال ایران عضو میپذیرد

     
 
اعضا (ثبت نام)
نام کاربری
کلمه عبور
فراموشی کلمه عبور
خبرنامه
 
 
مجوز چاپ دیجیتال » مدارک مورد نیاز
 
 

با توجه به دستورالعمل صدور مجوز تاسيس ليتوگرافي - چاپخانه و عمليات تكميلي ،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - معاونت امور فرهنگي - دفتر امور چاپ ، منتشر شده در سال 1385مدارك و شرايط مورد نياز جهت مجوز فعاليت يا تاسيس كارگاه چاپ ديجيتال به شرح زير ميباشد ( با توجه به تفويض اختيار دفترچاپ و نشر وزارت محترم ارشاد در اين مورد - نامه شماره  86598 مورخ 31/6/1386 متن نامه در قسمت اخبار انجمن موجود ميباشد - به انجمن چاپ ديجيتال ايران كليه متقاضيان اصل و كپي مدارك درخواستي را به دفتر انجمن تحويل تا پس از طي مراحل قانوني در مورد صدور مجوز اقدام گردد - بديهي است در مورد صدور مجوز چاپ ديجيتال كليه مراحل در دبيرخانه انجمن انجام ميشود و لزومي به مراجعه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نميباشد ):

ماده 1 : چاپخانه مي تواند به يك يا چند صورت ذيل فعاليت داشته باشد.

الف _ چاپ افست (ورقي يا رول)

ب _ چاپ ديجيتال

ج _ چاپ اسكرين و تامپو

د _ چاپ رول فلكسو ،روتوگراور و لترپرس با عرض كم تركيبي

ه _ چاپ خاص

ماده 2 : ليتوگرافي عبارت است از عمليات آماده سازي كليه سفارشات چاپي موضوع ماده 1 اين دستورالعمل .

ماده 3 : عمليات تكميلي پس از چاپ عبارت است از كارتن سازي ، جعبه سازي ، پوشش چاپ و صحافي .

تبصره 1 : متقاضيان دريافت پروانه در هر يك از سه رسته فوق موظف به رعايت ضوابط تحصيلات ، ماشين آلات و فضاي مورد نياز

تعيين شده در جدول 1 و 2 مي باشند .

تبصره 2 : فعايت تواما"در هر يك از رسته هاي بند 1 و 2 و 3 بشرط رعايت ضوابط تعيين شده در جدول 1 و 2 بلامانع مي باشد .

ماده 4 : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پروانه هاي صادره رسته فعاليت را بر اساس بند هاي 1 و 2 و 3 دستورالعمل قيد نموده و

وظيفه نظارت و تاييد ضوابط تعيين شده را عهده دار مي باشد .

ماده 5 : بمنظور تاسيس هر يك از واحدها ، معرفي يك نفر مدير فني با شرايط مندرج در اين دستوالعمل از سوي متقاضي ضروري

است و مدارك مورد نياز براي هر يك از اشخاص بشرح ذيل است :

تبصره : در صورت كسب شرايط مدير فني توسط متقاضي پروانه ، احراز هر دو مسئوليت توسط يك نفر بلامانع است .

الف ) مدارك مورد نياز

1 - تكميل فرم تقاضانامه

2 - فتوكپي از كليه صفحات شناسنامه

3 - فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي

4 - فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

5 - گواهي عدم سوء پيشينه كيفري

6 - 4 قطعه عكس 3*4

7 - ارائه گواهي صلاحيت فني از اتحاديه مربوطه ( در اين مورد انجمن چاپ ديجيتال ايران )

ب ) مدارك مورد نياز براي مدير فني هر يك از واحد ها :

1 - ارائه معرفي نامه با مهر و امضاي متقاضي موافقتنامه تاسيس

2 - فتوكپي از كليه صفحات شناسنامه

3 - فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي و سوابق لازم طبق ماده 11 دستورالعمل

4 - فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

5 - گواهي عدم سوء پيشينه كيفري

6 - 4 قطعه عكس 3*4

7 - ارائه گواهي صلاحيت فني از اتحاديه مربوطه ( در اين مورد انجمن چاپ ديجيتال ايران )

تبصره : چنانچه متقاضي درخصوص عدم تائيد فني خود اعتراض داشته باشد موضوع در كميسيوني مركب از مدير كل دفتر

امور چاپ و يا مديران كل استانها و دو نفر كاشناس به تشخيص وزارت و دو تن از چاپخانه داران با معرفي روساي اتحاديه مورد

رسيدگي قرار خواهد گرفت .

ماده 6 : وزارت براي متقاضي تا سيس ، موافقت نامه و براي مدير فني ، كارت مدير فني صادر مي نمايد .

تبصره 1 : كليه مكاتبات هر يك از واحد ها با امضاي دارنده موافقت نامه تاسيس واحد مربوطه معتبر مي باشد .

ماده 7 : دارنده پروانه ي هر يك از واحد ها موظف است قبل از هر گونه تغييرات حقوقي و نشاني كارگاه و نقل و انتقال ماشين آلات و تجهيزات ، مراتب را كتبا" به وزارت اعلام نمايد .

ماده 8 : در مورد اشخاص حقوقي ، بايد علاوه بر درج فعاليت مربوطه در اساسنامه ، مراحل مندرج در بند الف ماده 5 دستورالعمل در

مورد مدير عامل يا رئيس هيات اعمال گردد .

ماده 9 : وزارت حسب مورد مي تواند جهت برسي صلاحيت متقاضي صدور موافقت نامه تاسيس و مدير فني از مراجع ذي صلاح

استعلام نمايد ، مراجع ياد شده موظفند ظرف مدت مقرر نظر خود را به همراه مستندات و مدارك به وزارت اعلام نمايند و در صورت

عدم ارسال پاسخ از سوي ايشان و فقدان دليل ، صلاحيت آنان تاييد شده تلقي مي گردد .

ماده 10 : از تاريخ تصويب اين دستور العمل حدقل امكانات لازم جهت تاسيس هر يك از واحد ها ، در مناطق ذيل به شرح جداول

پيوست بوده و متقاضيان مي بايست پس از انجام مراحل تاييد صلاحيت خود و مدير فني از طرف وزارت ، نسبت به تهيه طرح توجيهي و

انتخاب ماشين آلات برابر جداول پيوست اقدام و آن را جهت صدور موافقت به وزارت يا ادارات كل ارائه نمايند .

الف : منطقه ويژه تهران بزرگ : تا شروع 40 كيلو متري .

ب : منطقه درجه 1 : شامل شهرستانهاي اصفهان ، شيراز ، تبريز ، مشهد ، اروميه ، قم ، رشت ، كرمانشاه ، اهواز

ساري و شهرهاي اطراف تهران بزرگ تا شعاع 20 كيلو متري .

ج : منطقه درجه 2 : شامل شهرستانهاي همدان ، كرمان ، گرگان ، يزد ، اراك ، قزوين ، زنجان ، سنندج و اردبيل تا

شعاع 20 كيلو متري .

د : منطقه درجه 3 : شامل ما بقي شهرستانها و شهراي كشور

تبصره : موافقت نامه تاسيس صادر شده براي هر يك از واحد ها در همان منطقه جغرافيايي و شهر معتبر بوده و قابل انتقال به ساير

مناطق و شهر ها نمي باشد .

ماده 11 : متقاضيان صدور پروانه موظف به بكار گيري مدير فني و حداقل نيروي انساني مشخص شده در جدول شماره 2 متناسب با

هر منطقه در حين فعاليت مي باشند .

تبصره : بازرسان وزارت در بازديد هاي دوره اي موظف به كنترل موارد موضوع ماده 10 آئين نامه و گزارش تخلفات احتمالي مي باشند .

ماده 12 : از تاريخ تصويب اين دستورالعمل حداقل تحصيلات لازم و آشنايي به امور چاپ ، موضوع بند ه ماده  5 آئين نامه جهت

تاسيس هر يك از واحد ها براي مديران فني به شرح ذيل تعيين مي گردد .

1 _ براي منطقه ويژه تهران بزرگ

- ليسانس گرايش ها ي مختلف چاپ با حداقل 4 سال سابقه كار مرتبط

- يا ليسانس مرتبط با حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط

2  ‌_  براي منطقه شماره 1

- ليسانس يا فوق ديپلم چاپ با حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط

- يا ليسانس يا فوق ديپلم مرتبط با حداقل 4 سال سابقه كار مرتبط

- يا ليسانس يا فوق ديپلم غير مرتبط با حداقل 6سال سابقه كار مرتبط

3 _ براي منطقه شماره 2

- ليسانس يا فوق ديپلم چاپ با حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط

- يا ليسانس يا فوق ديپلم مرتبط با حداقل 3سال سابقه كار مرتبط

- يا ليسانس يا فوق ديپلم غير مرتبط با حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط

4  _ براي منطقه شماره 3

- فوق ديپلم يا ديپلم چاپ

- يا ديپلم مرتبط با حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط

- يا ديپلم غير مرتبط با حداقل 4سال سابقه كار مرتبط

تبصره 1 : مدارك تحصيلي مرتبط عبارتند از كليه رشته هاي كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و بالاتر صادره از دانشگاههاي

داخلي و خارجي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري در گرايشهاي مختلف ، رايانه ، الكترونيك ، شيمي ، مكانيك ، صنايع

تبصره 2 : مرجع تشخيص سابقه كار ، مدارك مثبته از هر گونه سوابق كاري صادره از ادارات كار و امور اجتماعي و يا سازمان تاميين

اجتماعي مي باشد .

ماده 13 : موافقتنامه تاسيس صادره جهت هر يك از واحد ها براي مدت 6 ماه قابل تمديد بوده و در پايان مدت مذكور چنانچه از

سوي متقاضي نسبت به استقرار ماشين آلات اقدام نشود موافقت صادره خود بخود از درجه اعتبار ساقط شده و متقاضي صرفا" مي تواند نسبت

به واگذاري امكانات خود با موافقت قبلي وزارت به فرد واجد شرايط ديگر اقدام نمايد .

ماده 14 : چنانچه ماشين آلات چاپ كارخانه ها و كارگاههاي صنعتي موضوع ماده 13 آيين نامه در خط پيوسته و مستقيم توليد نبوده

و منفك از توليد باشند ، مستقل تلقي شده و مشمول مفاد اين دستورالعمل خواهند بود .  

 ماده 15 : جانبازان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با حداقل 25 درصد جانبازي و رزمندگان با 6 ماه متولي يا 9 ماه متناوب سابقه

حضور داوطلبانه در مناطق جنگي ، حسب مورد بنابر تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي و نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران

انقلاب اسلامي ، متقاضي پروانه هر يك از واحد ها مي توانند با تامين 60 درصد ماشين آلات و تجهيزات مندرج در جدول شماره 1 پروانه

دريافت نمايند .

تبصره : واجدين شرايط فوق چنانچه داراي شخصيت حقوقي هستند مي بايست داراي 50% سهام شركت باشند .

ماده 16 : از تاريخ اجراي اين دستورالعمل واگذاري و نقل و انتقال موافقتنامه و يا پروانه تاسيس ممنوع بوده و متقاضيان مي توانند

براي ارائه تقاضا و طي مراحل مندرج در دستورالعمل راسا" به وزارت و يا ادارات كل ارشاد استانها مراجعه نمايند .

تبصره : در صورت فوت دارنده پروانه تاسيس ، اكثريت وراث مي توانند پرونده را به يكي از ورثه منتقل و در صورت عدم وجود فرد

واجد شرايط ماده پنج آئين نامه تاسيس و نظارت بر چاپخانه ها و واحد هاي وابسته ، بازماندگان مجازند براي يكبار نسبت به نقل و انتقال

پروانه به غير اغدام نمايند .

ماده 17 : از تاريخ اجراي اين دستورالعمل ، كليه پروانه هايي كه بر طبق مقررات سابق براي واحد هاي چاپ ، ليتو گرافي و سيلك

اسكرين توسط دفتر امور چاپ صادر شده به اعتبار خود باقي بوده و وزارت و ادارات كل ارشاد استانها از تاريخ تصويب اين دستور العمل به

مدت يك سال مي بايست در صورت فعاليت هر يك از واحد هاي موضوع ماده 1 و 2 و 3 بصورت تواما" نسبت به اصلاح پروانه آنان با هر

ميزان ماشين آلات فضا و تحصيلات موجود اقدام نمايند .

ماده 18 : بمنظور تطبيق و هماهنگ سازي برخي از مواد اين دستورالعمل با تحولات و تغييرات سالانه اين صنعت بازنگري و لحاظ تغييرات سالانه در فروردين ماه هر سال ضروري است .     

حداقل امكانات سخت افزاري مورد نياز براي راه اندازي چاپ ديجيتال

منطقه درجه 3 :

1 دستگاه چاپ ديجيتال تونري رنگي با سرعت حداقل 30 برگ A4 و يك دستگاه چاپ ديجيتال تونري تك رنگ با سرعت حداقل 40برگ

A4 در دقيقه به همراه برش و صحافي و 1 دستگاه چاپ ديجيتال رنگي جوهر افشان عرض 150 سانتيمتر indoor و لمينت عرض 150

حداقل فضا 50 متر مربع اداري

منطقه درجه 2 :

يك دستگاه چاپ ديجيتال تونري رنگي با سرعت حداقل 40 برگ A4 به همراه يك دستگاه چاپ ديجيتال تونري تك رنگ و امكانات برش و

صحافي و يك دستگاه چاپ ديجيتال چهار رنگ جوهر افشان رول با حداقل عرض يك متر و يك دستگاه لمينت با حداقل عرض يك متر

يا يك دستگاه چاپ ديجيتال رنگي جوهر افشان تخت با حداقل عرض 150 سانتيمتر و دايكات پيوسته

 حداقل فضا 100 متر مربع اداري

منطقه درجه 1 : 1 دستگاه چاپ ديجيتال رنگي با سرعت حداقل 40 برگ A4 در دقيقه و يك دستگاه چاپ ديجيتال تونري تك رنگ با سرعت حداقل 50 برگ

A4در دقيقه با امكانات برش و صحافي و يك دستگاه چاپ ديجيتال رنگي جوهر افشان عرض 150 سانتيمترindoor و لمينت

يا 2 دستگاه چاپ ديجيتال 6 رنگ جوهر افشان رول با حداقل عرض 5/1متر indoor و يك دستگاه لمينت با عرض 5/1 متر و يك دستگاه

چاپ ديجيتال 6 رنگ جوهر افشان رول با حداقل عرض 3 متر outdoor

يا يك دستگاه چاپ ديجيتال 6 رنگ جوهر افشان تخت با حداقل عرض 150سانتيمتر و دايكات پيوسته

  حداقل فضا 150 متر مربع اداري

منطقه ويژه تهران بزرگ :

يك دستگاه چاپ ديجيتال 6 رنگ جوهر افشان رول با حداقل عرض 3 مترoutdoor و عرض 5/1 مترindoor يك دستگاه لمينت با حداقل عرض 5/1 متر و يك دستگاه چاپ ديجيتال رنگي تونري با سرعت حداقل 50 برگ A4 در دقيقه به همراه سيستم كامل ترتيب و صحافي و برش

يا يك دستگاه چاپ ديجيتال 4 رنگ رول با حداقل عرض 30 سانتيمتر و سرعت 10 متر در دقيقه

حداقل فضا 200 متر مربع اداري

توجه : ماشين آلات و تجهيزات مذكور در مناطق تهران بزرگ و شماره 1 مي بايست نو و وارداتي باشند .

 

 
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به انجمن چاپ دیجیتال ایران میباشد